Vergoedingen

Worden de diensten van Bureau Hoogbegaafd vergoed?

Het is een vraag die we regelmatig krijgen. Bijvoorbeeld van klanten die een verwijzing van de huisarts hebben. Het lastige bij hoogbegaafdheidsonderzoek is dat er vaak getouwtrek is tussen wie wat moet betalen. Dat komt omdat  hoogbegaafdheid geen stoornis is. Daarnaast is er verschil hoe het geregeld is bij kinderen of bij volwassenen.

Hieronder wordt uiteengezet hoe het geregeld is.

Kinderen

Medisch
Als het belangrijk om mogelijke hoogbegaafdheid vast te stellen vanuit een medisch oogpunt dan hoort de vergoeding bij de verzekering. Dan is het zaak om je verzekering te bellen en zwart op wit te krijgen dat jullie het vergoed krijgen. Daarvoor heb je AGB-codes nodig. Omdat Bureau Hoogbegaafd met zelfstandige werkt heeft iedereen zijn eigen codes. De codes kun je vinden op de contactpagina.

Wet Jeugdzorg
Als het vanuit welbevinden wordt onderzocht, hoort het onder de wet Jeugdzorg en dat valt onder de gemeente. De gemeente heeft contracten afgesloten met een aantal hulpverleners. Wij zijn bezig met in gesprek komen met de gemeente maar dit is een moeizaam en stroperig proces en daar is je zoon of dochter nu echt niet mee geholpen. Ik ken een paar moeders die zelf de gemeente hebben gebeld en hebben gezegd dat ze graag naar een andere hulpverlener willen, omdat de hulpverleners die aangeboden worden niet passend zijn bij de problematiek van hun kind. Zij hebben toestemming gekregen elders hulp te zoeken en deze rekeningen zijn vergoed door de gemeente. Ook hierbij is het belangrijk om dit zwart op wit te hebben.

Orthopedagogen en psychologen die onder contract staan bij de gemeente kunnen deze vergoeding zo krijgen, maar Bureau Hoogbegaafd heeft dit helaas niet. Per gemeente moet er een contract afgesloten worden en dat zijn tijdrovende procedures voor een praktijk. Je kunt kijken op de lijst van de gemeente of er een praktijk bij staat waar je vertrouwen in hebt, dat is de gemakkelijkste weg.

Verwijzing huisarts
Huisartsen zijn vaak niet op de hoogte dat er een tweedeling bestaat tussen  orthopedagogen en kinderpsychologen en of zorg wel of niet wordt vergoed. Dit verschilt namelijk van de volwassenenzorg waarbij het altijd via de verzekering loopt.
Ook al heb je een verwijzing van de huisarts, onze hulp wordt dus niet zomaar vergoed. Bij sommige gemeenten is een verwijzing van een huisarts voldoende om naar een hulpverlener te mogen die gecontracteerd is door de gemeente. Bij andere gemeenten werkt dit niet zo. De regels zijn in iedere gemeente weer anders.

Scholen
Wil je een onderzoek omdat het op school niet goed gaat, dan is het belangrijk dat je op school gaat praten. Scholen kunnen namelijk het samenwerkingsverband inschakelen als het niet goed gaat, dan moet school dat overigens ook zo ervaren. Heel soms wordt onderzoek wel vanuit school vergoed als ze echt handelingsverlegen zijn.

Volwassenen

Uitzoeken
Op dit moment zijn we aan het uitzoeken hoe het zit met de vergoeding van volwassenen. Het kan in ieder geval helpen om te overleggen met je zorgverzekering.

Vragen?