Team

Over Bureau Hoogbegaafd

Bij Bureau Hoogbegaafd werken bevlogen gedragskundige (orthopedagogen en psychologen) met expliciete kennis van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en natuurlijk van hoogbegaafdheid. Iedereen werkt vanuit een eigen praktijk aan huis. Zo bieden we een veilige, persoonlijke plek voor kinderen.

We stemmen onderling af welk kind het beste door welke gedragskundige onderzocht of begeleid kan worden. Mocht je voorkeur hebben voor een plaats, laat dat dan weten bij de aanvraag van het onderzoek.

We zijn allemaal zzp’er en werken vanuit Houten, Utrecht en Tienhoven (vlakbij Maarssen)

Over Liesbeth Rombouts

Mijn achtergrond ligt in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, schoolleider, intern begeleider en schoolleider. Ook heb ik in mijn loopbaan nog een uitstapje gemaakt naar de PABO.

Vanuit Wereldkidz, een schoolbestuur in midden Nederland ben ik aanraking gekomen met het hoogbegaafdenonderwijs. Ik merkte vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring maar ook vanuit mijn ervaring als intern begeleider en orthopedagoog, dat er behoefte is aan onderzoekers die veel kennis hebben van kinderen met hoogbegaafdheidskenmerken zodat daar tijdens het onderzoek rekening mee gehouden kan worden. Daarnaast is het voor het advies aan scholen belangrijk dat een onderzoeker begrijpt waar je als school tegenaan kan lopen en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn binnen een school.

Wil je meer over mij weten?
Klik dan op mijn persoonlijke pagina.

Werkzaamheden:
Oprichter Bureau Hoogbegaafd
Onderzoeker bij Bureau Hoogbegaafd: IQ onderzoek, breed onderzoek, maar ook veldonderzoek
Podcast Hip en Hoogbegaafd
Blogger over hoogbegaafdheid
bedenker en maker leermiddelen voor hoogbegaafden
interim IB’er op een school voor hoogbegaafde kinderen

Over Sarah Brinkers

Al bijna twintig jaar sta ik met veel plezier voor de klas en ben ik werkzaam geweest in alle jaargroepen van de basisschool; van groep 1 t/m groep 8. Daarnaast ben ik ook remedial teacher, hoogbegaafdheidsspecialist en gedragsspecialist. Op mijn school heb ik de plusklas opgestart en ben ik sinds een aantal jaren leerkracht van het voltijds hoogbegaafden onderwijs. Als orthopedagoog houd ik tijdens de diagnostiek en behandeling rekening met de kenmerken van hoogbegaafde kinderen. In de advisering geef ik op basis van mijn ervaringen praktische en realistische adviezen voor de begeleiding van deze leerlingen.

Wil je meer over mij weten?
Klik dan op mijn persoonlijke pagina.

Werkzaamheden:
Onderzoeker bij Bureau Hoogbegaafd: IQ onderzoek, breed onderzoek
Remedial teacher bij Bureau Hoogbegaafd
Therapeut bij Bureau Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheidsspecialist bij KSU (schoolbestuur in Utrecht)
Leerkracht voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Over Susanne Waal

Een aantal jaar geleden heb ik een carrièreswitch gemaakt door de verkorte PABO te gaan volgen en in het basisonderwijs te gaan werken. Na korte tijd in reguliere groepen te hebben gestaan heb ik na het behalen van mijn master SEN (specialisatie begeleiden en hoogbegaafdheid) gewerkt als intern begeleider. In deze periode kreeg ik, na het opzetten van plusklassen, de mooie kans om te starten met een voltijd HB groep. Sinds mijn overstap naar een andere stichting werk ik als intern begeleider voor vijf voltijd HB groepen en coördineer ik deze samen met een collega. Met dezelfde collega heb ik sinds kort de coördinatie van het Expertiseteam HB van het samenwerkingsverband Utrecht PO op me genomen. Dit team verkeert momenteel nog in de opbouwende fase. Ook maak ik deel uit van het ‘diagnostisch team’ van dit expertiseteam. In deze setting voer ik als psycholoog onderzoeken uit bij vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen in opdracht van de school. Doordat ik jarenlange ervaring heb met hoogbegaafde kinderen kan ik mijn diagnostiek op hen afstemmen en mede door mijn onderwijservaring is mijn advisering praktijk- en doelgericht.

Wil je meer over mij weten?
Klik dan op mijn persoonlijke pagina.

Werkzaamheden:
Onderzoeker bij Bureau Hoogbegaafd: IQ-onderzoek, breed onderzoek
Remedial teacher bij Bureau Hoogbegaafd
Therapeut bij Bureau Hoogbegaafd
Intern begeleider, leerkracht, remedial teacher en coördinator voltijd HB groepen bij KSU (schoolbestuur Utrecht)
Coördinator en onderzoeker Expertiseteam HB SWV Utrecht PO (in oprichting)