Podcasts

voor en door hoogbegaafde vrouwen

#5 Elzemarie; van criminoloog naar verloskundige

Soms wil je zo graag iets anders in je leven dat je bereid bent daar heel veel voor over te hebben. Na de geboorte van haar kinderen wist Elzemarie wat ze wilde worden, verloskundige. Ze zegde haar baan op en ging weer studeren. Hoe ze dit allemaal geregeld en ervaren heeft kun je beluisteren in deze podcast.

#4 Maartje; al jaren op dezelfde school werkzaam en nog steeds met plezier naar het werk

Ik wilde Maartje heel graag interviewen omdat zij al jaren met veel plezier naar hetzelfde werk gaat. We bespreken hoe je plezier houdt in je werk. Verder bespreken we wat haar school biedt aan hoogbegaafde kinderen.

En hoe ingewikkeld speelplaatsen kunnen zijn voor moeders.

#3 Minella van Bergeijk; van sociaal werker naar eindredacteur

Minella heeft verschillende banen gehad in verschillende branches. Hoe ze hiertoe gekomen is en wat voor rol hoogbegaafdheid in haar leven speelt vertelt ze openhartig in deze podcast.

#2 De leerkuil. Veel hoogbegaafden krijgen hiermee te maken, wat wordt hiermee bedoeld?

In deze aflevering leg ik uit wat de leerkuil is en waarom veel hoogbegaafden hier moeite mee hebben.

# 1 Hoe het allemaal begon

In deze podcast stel ik mezelf voor en vertel ik over mijn leven en welke rol hoogbegaafdheid daarin speelt.