Het gevaar van onderpresteren

Het gevaar van onderpresteren

Gisteren sprak ik een moeder van twee zonen. De oudste is getest en blijkt hoogbegaafd. Het tweede kind zit in groep 4 en met hem gaat het wat betreft resultaten niet echt goed. Hij laat grillige Cito-scores zien met een E (laagste score) op spelling en rekenen en een A (hoogste score) op begrijpend lezen.

De school gaf aan dat deze jongen in tegenstelling tot zijn broer zeker niet hoogbegaafd was. Zijn moeder was het daarmee eens. Na doorvragen bleek hij wel erg talig te zijn, goed verbanden te kunnen leggen en veel vragen te stellen. En echt vragen die een gemiddelde achtjarige niet stelt. Lezen kan hij ook goed.

Een jongen met deze kenmerken en een broer die aangetoond hoogbegaafd is, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Is deze jongen niet aan het onderpresteren?
Nu zeg ik dit niet om zoveel mogelijk testen te verkopen. Ik vind dat je pas moet testen als daar aanleiding voor is. En in dit geval is die er.

Wat als deze jongen ernstig aan het onderpresteren is?
Als de manier van onderwijs niet passend is bij zijn leerstijl?

Ik denk dat je dat moet weten, als ouder en als school.

Het testen van bij hoogbegaafde kinderen wordt vaak niet vergoed en moeten ouders zelf betalen. Dat kan een belemmering zijn. Soms kan het nut hebben om via een omweg ook aan een IQ-uitslag te komen.
Als een kind zeer slecht scoort met lezen en spelling dan kan er een dyslexieonderzoek worden aangevraagd, waarbij ook het IQ wordt gemeten. Heel soms werkt deze route om ook hoogbegaafdheid aan te tonen, maar meestal niet. Vaak zie je dat hoogbegaafde kinderen – ook al hebben ze mogelijk dyslexie – dit zo goed weten te compenseren dat ze niet vallen onder de criteria die nodig zijn voor een onderzoek. En er dus nooit een onderzoek naar dyslexie komt. Laat staan naar hoogbegaafdheid.

Dat betekent dat ouders die verder willen kijken, de kosten in de regel zelf moeten dragen.

Had dit voorbeeld voorkomen kunnen worden?
Dat is niet zeker, maar het helpt wel als leerkrachten en ouders beter op de hoogte zijn van onderpresteren en de gevaren daarvan.

Afgelopen weken vertelde ik in mijn blogs over verschillende type onderpresteerders. Dit heb ik niet zelf bedacht maar dit is onderzocht door Betts & Neihart, in 2010.

Deze blogs en type onderpresteerders heb ik gebundeld in een e-boek dat je gratis kunt downloaden. Bij deze download vraag ik om je e-mailadres, maar ik zet je niet op de maillijst. Wil je graag mails van mij ontvangen? Dan moet je dit zelf aanvinken. Want ook ik heb een hekel aan een volle mailbox van mails die ik toch nooit lees.

Achterin het e-boek vind je een observatielijst voor leerkrachten en een gratis test voor ouders.

Lijkt je dit interessant? Klik dan op deze link.

Deze blogs automatisch in je mail ontvangen?

[mailerlite_form form_id=9]

VRAAG HET GRATIS E-BOEK AAN