Coaching & therapie voor kinderen & pubers

Soms heb je wat anders nodig

Omgaan met hoogbegaafdheid vraagt iets van je. Van jou wordt verwacht dat jij je aanpast aan anderen, voor anderen is het namelijk zeer lastig zich aan te passen aan jou. Omdat ze jouw denksnelheid niet hebben, omdat jouw hersenen anders in elkaar zitten dan die van de meeste kinderen.

Ook kan het zijn dat je als kind niet hebt leren leren of dat jouw executieve vaardigheden (de vaardigheden om aan het werk te gaan en te blijven) minder goed ontwikkeld zijn. Vaak heb je ze minder nodig gehad en dus gewoonweg minder geoefend.

Soms voel je je onzeker, omdat je jezelf aangepast hebt aan wat je dacht dat normaal was. En dan weet je niet meer zo goed wie je zelf echt bent. Heb je misschien zelfs faalangst ontwikkeld.

Wij kunnen je daarmee helpen.

Binnen Bureau Hoogbegaafd werken we volgens de ACT-methodiek. Hieronder kun je daar over lezen. Daarnaast werken we samen met een andere coach, daar staat onderaan de pagina meer over.

Werken met ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Binnen Bureau Hoogbegaafd werken we met ACT omdat we daar zeer goede ervaringen mee hebben. Veel bureaus werken met cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie kijk je naar je gedachten en ga je toetsen of gedachten waar zijn. Ze gaan hierbij uit dat er eerst gedachten zijn en daarna het gevoel komt. Het gevoel is het gevolg van je gedachte. We merken dat hoogbegaafden erg goed zijn in het toetsen van de gedachte maar dat het gevoel daarbij niet veranderd.

Bij ACT wordt ervanuit gegaan dat je altijd gedachten hebt en dat die niet te stoppen zijn. Wel kun je leren om die gedachten naar waarde in te schatten en te negeren als het nodig is. Daarbij wordt geleerd om je te focussen op zaken die belangrijk voor je zijn. Je doelen, normen en waarden. Bij hoogbegaafde kinderen zijn die vaak al in hoge mate aanwezig, vandaar ook het grote rechtvaardigheidsgevoel. Daarnaast geeft ACT aan de therapeut handvatten maar mag de therapeut zelf bekijken welke handvatten er wel en niet worden ingezet. Daardoor is maatwerk mogelijk binnen een protocol.

Wat is ACT?

Binnen ACT worden 6 processen beschreven die met elkaar samenhangen. Deze processen zijn:

  • Stoppen met vechten tegen negatieve gevoelens en gedachten
  • Afstand nemen van gedachten
  • Jezelf van een afstand bekijken
  • Stilstaan bij gevoelens in het hier en nu
  • Ontdekken wat je echt belangrijk vindt in het leven
  • Leven naar wat je echt belangrijk vindt

Niet alle processen hoeven altijd doorlopen te worden en de volgorde van de processen kan verschillen. Dit is altijd maatwerk en we kijken per situatie wat er nodig is.

Als je denkt dat ACT zou kunnen werken

Dan mag je vrijblijvend contact openemen.
Stuur een mailtje naar info@bureauhoogbegaafd.nl

Een ACT traject is meestal 8 sessies, de sessie kosten 85 euro uur.
Een sessie bestaat uit 3 kwartier 1 op 1 begeleiding. Verder hebben we een kwartier nodig voor voorbereiding en verslaglegging.

PDB-coaching

Daarnaast werkt Bureau Hoogbegaafd ook samen met Pauline den Burger van PDB-coaching.
Zij werkt volgens haar eigen methodiek en heeft haar praktijk in Houten.

Als we denken dat begeleiding door haar passender is voor de hulpvraag verwijzen we naar haar door.

Wil je meer lezen over Pauline? Klik dan hier>>>>

Vergeet niet te lachen 🙂