Breed onderzoek

VRAAG HET GRATIS E-BOEK AAN

Ik wil meer weten dan het IQ alleen

Een IQ-test of intelligentie-onderzoek geeft inzicht in de intelligentie en competenties van een kind. Vaak geeft een IQ onderzoek voldoende informatie maar niet altijd. Dan kan er breder gekeken worden, bijvoorbeeld naar:

  • Is mijn kind er sociaal en emotioneel aan toe om te versnellen?
  • Mijn kind is ongelukkig en we hebben handvaten nodig hoe we hem of haar het beste kunnen begeleiden.
  • Wat is een passende onderwijssetting voor mijn kind.
  • School vraagt om een breed onderzoek om mijn kind beter te kunnen helpen.
  • Ik wil als ouder graag weten hoe mijn kind in elkaar zit.

Buiten de IQ opbouw wordt er breder in beeld gebracht waar een kind staat en wat een kind nodig heeft en dit komt in een uitgebreid verslag met handelingsadviezen. Dit breder in beeld brengen gebeurt door vragenlijsten en een gesprek met het kind. De vragenlijsten kunnen thuis of tijdens de onderzoeksochtend worden ingevuld. Soms zijn er ook vragenlijsten voor de leerkracht. Of we die gebruiken gaat altijd in overleg met ouders.

We kijken per kind wat in kaart gebracht moet worden om de vragen te beantwoorden. We maken dus altijd op maat een pakket. De prijs hieronder genoemd is om de meest voorkomende vragen te beantwoorden.

Kosten IQ onderzoek en breed onderzoek: 980 euro
Kosten breed onderzoek los: 450 euro

AANVRAGEN BREED ONDERZOEK

Verschillende vragenlijsten

Er zijn verschillende vragenlijsten op de markt. Wij zijn in het bezit van een breed scala aan lijsten zodat we hiermee veel vragen kunnen beantwoorden. We kunnen breed onderzoek doen bij kleuters en kinderen in de basisschool leeftijd. Heb je een ouders kind bij wie je breed onderzoek wil laten doen, neem vooral contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

We doen onderzoek op de volgende gebieden:

  • sociaal
  • emotioneel
  • welbevinden
  • schoolbeleving
  • persoonlijkheid

In een persoonlijk gesprek bekijken we of breed onderzoek nodig is, of dat de vragen beantwoord kunnen worden met een IQ onderzoek. Mocht breed onderzoek wenselijk zijn dan brengen we jullie vraag goed in kaart zodat we daar ook een goed antwoord op kunnen geven.

AANVRAGEN BREED ONDERZOEK

Vragen?