Bijles voor kinderen in het basisonderwijs

Kinderen hebben soms niet alle lesstof meegekregen

En dat ontstaan er hiaten, waardoor nieuwe lesstof niet goed gevolgd kan worden. Onze visie is dat bijles kortdurend moet zijn. Om te kijken op welke gebieden kennis mist en deze op een passende manier (topdown) aan hoogbegaafde kinderen aan te passen. Uitzondering hierop als er sprake is van mogelijke dyslexie of dyscalculie. Deze stoornissen gaan namelijk niet over en dan hebben kinderen dus wel langer begeleiding nodig.

Didactisch onderzoek

We starten met het in kaart brengen van een kind, dat heet een didactisch onderzoek. Om zicht te krijgen op het didactisch niveau worden toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand van de leerling is en welke strategieën de leerling gebruikt. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken van deze leerstrategieën en het signaleren van eventuele hiaten en andere interne factoren (motivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en concentratie) die de leerling kunnen blokkeren bij het maken van schoolse taken. We stellen dus niet het exacte niveau aan, maar brengen de leerbehoeften in beeld. 

Kosten 85 euro per uur

Bijles (remedial teaching)

Soms komt uit het didactisch onderzoek dat het wenselijk is dat het kind een korte periode extra ondersteuning krijgt (remediëren). Tijdens remedial teaching wordt gewerkt aan specifieke problemen die zich voordoen tijdens het schoolse leren. Dit gebeurt door extra ondersteuning te bieden op het gewenste vakgebied. Samen wordt gekeken naar de stimulerende en belemmerende factoren binnen het leren en hoe we de sterkte punten in kunnen zetten om de zwakkere punten te ondersteunen. Remedial teaching kan ingezet worden om opgelopen hiaten weg te werken, motivatie en zelfvertrouwen te vergroten, maar ook om een kind extra uitdagende opdrachten aan te bieden. 

Kosten 85 euro per uur

Je kunt alleen iets leren, als je het nog niet kunt

Wicher Hulzebosch

Aanvragen bijles