Begeleiding

coaching, bijles

VRAAG HET GRATIS E-BOEK AAN

Mijn kind loopt vast of ik loop zelf vast

Het kan zijn dat je kind vastloopt. Dan kan er gekozen worden voor een IQ-onderzoek maar dat is lang niet altijd de juiste weg. Soms wil je dat een kind om leert gaan met de leerkuil, mindset of het anders zijn. Dan kan coaching of bijles (remedial teaching) beter passend zijn.

Tijdens een intake-gesprek brengen we in beeld wat er nodig is. Het gesprek kan met ouders en kind samen zijn of met ouders alleen. Dat is afhankelijk van de hulpvraag, de leeftijd van het kind en andere factoren.

Daarna gaan we aan de slag. Hoe zo’n traject eruit ziet? Dat weten we nog niet. We maken de trajecten op maat. De coaches/therapeuten met wie we werken hebben kennis van ACT-therapie, leren leren, mindset, of remedial teaching en natuurlijk van hoogbegaafdheid. Bij de remedial teaching wordt ook het leren leren en mindset meegenomen.

Soms loop je zelf vast. Bij Bureau Hoogbegaafd bieden we ook coaching aan voor hoogbegaafde vrouwen.
Waarom geen mannen?
Omdat er alleen vrouwen werken en mannen en vrouwen soms toch verschillen.

Voor meer informatie, kijk hieronder.

Bij Bureau Hoogbegaafd bieden de we volgende hulp aan

Coaching/therapie
kinderen & pubers

sociaal en emotioneel
leren leren/mindset
anders zijn

MEER WETEN

Bijles
voor het basisonderwijs

rekenen, spelling,
(begrijpend) lezen
leren leren en mindset

MEER WETEN

Coaching
voor hoogbegaafde vrouwen

omgaan met hoogbegaafdheid
ontdekken wat je pad is
persoonlijk of werk gerelateerd

MEER WETEN

Vragen?